Privacy


Privacy- en cookiebeleid tijdelijkehuurenantikraak.nl (TH&A)

(versie 01-2019)

1. Privacybeleid

De privacyverklaring is van toepassing op de diensten en activiteiten van TH&A aangeboden op haar website tijdelijkehuurenantikraak.nl. Onze diensten worden afgenomen door “aanbieders”, namelijk adverteerders van woonruimte en werkruimte op de website en “gebruikers” die op zoek zijn naar een woon- of werkruimte.

TH&A houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens ('Wbp') en andere toepasselijke wet- en regelgeving en respecteert de privacy van alle afnemers van onze online diensten. Persoonlijke gegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De gegevensverwerkingen vinden plaats conform de Wbp richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Objectgegevens van aanbieders worden anoniem weergegeven op de website dat wil zeggen zonder adresvermelding en foto’s.

Het is voor gebruikers en aanbieders mogelijk om in hun beveiligde persoonlijke omgeving gegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. Dit kan tenzij het voor de wet verplicht is om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere nadrukkelijke redenen zijn die zich tegen verwijdering van de gegevens verzetten.1.1 Doeleinden

Om gebruik te kunnen maken van onze website en/of (online) onze diensten laten gebruikers en aanbieders zelf hun persoons- en of bedrijfsgegevens achter. De gegevens die door de gebruikers en aanbieders worden verstrekt worden gebruikt voor het zo optimaal mogelijk matchen van vraag en aanbod. De gegevens worden ook gebruikt voor verdere verbetering van onze dienstverlening en het optimaliseren van de communicatie met aanbieders en gebruikers van de website.

De navolgende gegevens kunnen bij ons bekend zijn: NAW-gegevens, contactgegevens, profielgegevens, zoekprofielen, betalingsgegevens en IP-adressen.1.2 Delen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens dienen nadrukkelijk voor het doel waarvoor gebruikers en aanbieders zich bij ons inschrijven. De gegevens worden enkel aan derden verstrekt nadat er bij het reageren op woon- of werkruimte expliciet toestemming wordt gegeven voor het verstrekken van de bij ons bekende gegevens aan de betreffende aanbieder.

Verder verstrekken we met uitzondering van betaalgegevens voor payment providers alleen gegevens indien we daartoe op grond van een wettelijke verplichting, uitspraak van de rechter of toezichthoudende instantie verplicht worden, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting).1.3 Beveiliging en bewaren van gegevens

Adresgegevens van objecten en persoonsgegevens worden zeer zorgvuldig bewaard en zijn niet zichtbaar voor derden tenzij hier door de verstrekker van de gegevens expliciet toestemming voor is gegeven. Alle gegevens zijn zorgvuldig en professioneel beveiligd. Wij werken met beveiligde en versleutelde inloggegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan en dan nodig is voor het verwezenlijken van de doelen zoals hierboven beschreven.1.4 Inzage en vragen

Indien de gebruiker een account heeft bij TH&A en het in je account niet lukt om gewenste aanpassingen te maken, gegevens te verwijderen of informatie in te zien dan kan er contact worden opgenomen via support@tijdelijkehuurenantikraak.nl. Eventuele klachten kunnen naar hetzelfde e-mail adres worden verstuurd. Bij het verstrekken van informatie is het in sommige gevallen noodzakelijk om eerst je identiteit vast te stellen. TH&A probeert vragen en klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en beantwoorden.2. Cookiebeleid

Het is voor ons belangrijk dat je weet welke cookies wij inzetten en voor welke doeleinden we dit doen. In dit cookiebeleid lees je dan ook meer over de soorten cookies die we onderscheiden, de redenen waarom we ze gebruiken, hoe de toestemming daarvoor is geregeld en hoelang de cookies worden opgeslagen.2.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die op je device (zoals je computer, tablet of telefoon) kunnen worden geplaatst wanneer je webpagina’s bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om beperkt data op te slaan van bezoekers.2.2 Welke cookies kunnen wij gebruiken en waarom?

Cookies helpen ons het platform veilig, snel en optimaal beschikbaar te houden. Ook kunnen we je dankzij cookies nuttige functionaliteiten aanbieden zoals het opslaan van je meest recente zoekopdracht, het voorinvullen van formulieren en het onthouden dat je bent ingelogd. Dit maakt het gebruik aangenamer, makkelijker en persoonlijker.

In het cookiebeleid maken wij onderscheid tussen verschillende soorten cookies: functionele, analytische en personalisatie cookies.

Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig voor het goed laten functioneren van de TH&A website en het platform. Functionele cookies zijn bijvoorbeeld: cookies die te maken hebben met de gebruikersfunctionaliteit van ons platform, zoals bij inloggen, om iets te kunnen afrekenen of je laatste zoekopdracht op te kunnen slaan; no-follow cookies, aan de hand hiervan weten we welke andere soorten cookies we met jouw toestemming mogen plaatsen op jouw device en welke niet; load-balancing cookies, die het verkeer over onze servers verdelen; cookies waarmee we ongewenst verkeer herkennen en blokkeren. Diverse features op het platform zijn erop gericht om het jou als gebruiker zo gemakkelijk mogelijk te maken en daarbij ook jouw persoonlijke voorkeuren op te slaan.

Analytische cookies

Deze cookies geven informatie over de kwaliteit en effectiviteit van de door ons geleverde diensten. Om te bepalen welke onderdelen van het TH&A platform het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij met tools zoals Google Analytics – die we overigens zo privacyvriendelijk mogelijk instellen – continu te meten hoeveel bezoekers er op ons platform komen, welke onderdelen het meest worden bekeken en hoe snel de pagina’s laden.

Van al deze door ons verzamelde informatie maken we vervolgens statistieken. Die geven ons inzicht in hoe het TH&A platform wordt gebruikt, hoe wij het platform stabiel kunnen houden en welke verbeteringen wij moeten doorvoeren om onze dienstverlening te optimaliseren.

Personalisatie cookies

Wij gebruiken cookies om binnen het platform een gebruikersprofiel op te bouwen, zodat we je van relevante informatie kunnen voorzien en je gebruikerservaring persoonlijker kunnen maken. Het door ons opgebouwde gebruikersprofiel zullen we gebruiken voor de verdere personalisatie van het TH&A platform.2.3 Aanpassingen en vragen

Wij zullen dit cookiebeleid af en toe moeten aanpassen, bijvoorbeeld omdat er nieuwe functionaliteiten bijkomen of omdat er een verandering plaatsvindt wat betreft de wet- en regelgeving rondom cookies. We mogen de inhoud van het beleid en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd – en zonder melding vooraf – wijzigen. Als nieuwe personalisatie- of bijvoorbeeld advertentiecookies geplaatst worden zal de cookiebar opnieuw getoond worden en zal je dus opnieuw om toestemming gevraagd worden. Je kunt deze pagina raadplegen voor de meest actuele versie.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over cookies op het TH&A platform neem dan contact op via support@tijdelijkehuurenantikraak.nl.

(text-ref:73)